1. Διάγνωση βλαβών αυτοκινήτου

2. Σέρβις

3. Προετοιμασία ΚΤΕΟ

4. Επισκευή μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών βλαβών του οχήματος σας

5. Έλεγχος και επισκευή κλιματιστικού

6. Εργασίες βαφής, φανοποιίας και αντικατάστασης κρυστάλλων