Η εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το προσωπικό του συνεργείου είναι άρτια καταρτισμένο και γνωρίζει πως πρέπει να αφαιρεθούν, φυλαχθούν και να ανακυκλωθούν όλα τα υλικά που απομακρύνονται από ένα αυτοκίνητο. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για λόγους υγείας αλλά και για το περιβάλλον. Ταυτόχρονα έχουν γίνει συμβάσεις με εξειδικευμένες εταιρείες ανακύκλωσης αποβλήτων και παλιών ανταλλακτικών ώστε να υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα για οτιδήποτε άχρηστο και να μην υπάρχει επιβάρυνση στο περιβάλλον.

Ανακυκλώνουμε λάδια, φίλτρα λαδιού, υγρά φρένων, αντιψυκτικό, μπαταρίες, παλιά ανταλλακτικά, παλιά στουπιά καθώς και τα υλικά συσκευασίας.